Pandemi og psykisk helse

Hvordan har du det i disse dager? Ja, pandemien har pågått i lang tid nå og jeg kjenner på at det har gått langt tid uten å ha et normalt sosialt liv. Hva har psykisk helse med sosialt liv å gjøre? Jo, jeg mener at de henger veldig sammen. Jeg har et inntrykk av at folk som har et godt og spennende sosialt liv er mer fornøyde og har bedre psykisk helse. Det kan hende at det er helt feil og at jeg ser veldig overfladisk på det. Hvis det stemmer kan det tenkes at dette nye livet vi har fått, med mange sosiale restriksjoner har gjort oss sykere, altså mer deprimerte og nedstemte. Håper selvsagt ikke det og at mulighetene til kontakt med andre via alle våre teknologiske duppeditter kan hindre det.

Hva sier forskning

FHI har gjennomført en undersøkelse om nettopp dette og stilt flere titusen nordmenn spørsmål om deres psykiske helse under pandemien. Svarene viser at flere sliter med ensomhet og psykiske vansker, spesielt de unge og de som bor alene. Mange studenter føler seg ensomme, en av tre! En fjerdedel av de spurte er misfornøyde med livet. Det er verst i de største byene hvor de sosiale restriksjonene har vært størst. Det som er positivt i undersøkelsen er at mange tenker positivt på fremtiden.

Hvordan skal vi tolke og håndtere dette?

Hvordan skal vi tolke og håndtere dette?

Jeg vil jo si at det er med bekymring at jeg leser disse resultatene. Det at unge mennesker som jo er de som bruker de sosiale mediene føler seg mest ensomme er et paradoks. Hvordan kan det ha seg at de unge ikke klarer å ha en kommunikasjon med andre på sin alder, familie og bekjente, når man ikke har så mye personlig kontakt lenger? Tror nok at svaret ligger i det at nærkontakten ikke kan erstattes av noe og er helt avgjørende for å ha det godt. Hva med alle de som sliter psykisk fra tidligere? De er i hvert fall avhengige av sosial kontakt, som de ikke kan ha nå. Dette er jeg redd kommer til å ha negative konsekvenser for dem i mange år fremover. Jeg tenker ofte på våre eldre som enten er på sykehjem, i omsorgsbolig eller bor hjemme alene. På grunn av våre travle liv har mange av oss enten nedprioritert eller ikke hatt tid til å omgås dem særlig mye fra tidligere. Nå er det enda vanskeligere for dem på grunn av mindre menneskekontakt grunnet smittefare. Hvis man hadde foretatt en undersøkelse om ensomhet der, tror jeg den hadde vist svært dårlige resultater.

Så hva kan vi gjøre med dette? Tror vi alle bør vise litt mer medmenneskelighet enn ellers. Ta opp telefonen og ring noen du tenker ikke har det godt. Be vedkommende ut på tur i naturen, med avstand selvsagt. Hvis du har uløste konflikter forsøk å ta opp kontakten med de det gjelder. Det vil helt sikkert gjøre både deg og de andre godt. Gjør noe for din egen helse og, for hvis ikke du er frisk kan du ikke stille opp for andre. Kan hende at det kan komme noe godt ut av denne pandemien, som det at vi blir mye mer bevist hvor viktig sosial kontakt er for vår og andres psykiske helse.